O Instytucie Mediacji Tak

Instytut Mediacji Tak działa od 2013 roku a od  2018 r.  jako Fundacja Instytut Mediacji TAK . Twórcy  Fundacji Instytutu Mediacji TAK to ludzie, którzy swoimi wszechstronnymi zainteresowaniami oraz gruntowanym wykształceniem gwarantują kreatywne i skuteczne podjęcie wszelkich działań mających na celu rozwiązanie problemu. Naszym działaniom przyświeca wiara, iż każdy spór lub konflikt można rozwiązać poprzez mediację oraz szeroko pojętą edukację. Konflikt postrzegamy nie jako problem, lecz jako wyzwanie. Życie bez konfliktów nie istnieje. Starć można unikać, bądź też w nich się zatracić. Trzecim wyjściem jest nieuleganie destruktywnym emocjom, tylko opanowanie i kontrola. Nawarstwianie się sytuacji trudnych wymaga podjęcia natychmiastowych działań, gdyż późniejsze znalezienie rozwiązania może wymagać ogromnych nakładów czasu i chęci. Znajdziecie u nas Państwo wsparcie i zrozumienie, a wspólnymi siłami razem osiągniemy sukces.

CELE

Ideą mediacji jest umożliwienie stronom konfliktu znalezienia drogą ugodową satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.
Naszym głównym celem działania jest stosowanie i promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz kształcenie i podnoszenie kompetencji mediatorów.

Zajmujemy się :

 

 • PROWADZENIEM MEDIACJI

  • cywilnych, gospodarczych, karnych, dla nieletnich skierowanych przez
  • Sąd, Prokuraturę oraz Policję,
  • na podstawie umowy o mediację zawartej między stronami innymi ośrodkami
  • prywatnych w ramach  postępowań mediacyjnych za wynagrodzeniem w zakresie spraw uregulowanych odpowiednimi przepisami prawa,
 • PROMOWANIEM MEDIACJI

  • promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,
  • organizowanie i udział w akcjach promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów,  w szczególności mediacji w środowiskach szkolnych, biznesowych, praktyków prawa i innych,
 • DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI

  • działania edukacyjne w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
  • prowadzenie szkoleń i kursów dla osób zainteresowanych mediacjami,
  • organizacja konferencji i wykładów poświęconych tematyce mediacji skierowanych do grup zawodowych mogących kierować sprawy do mediacji,
 • KSZTAŁCENIEM MEDIATORÓW

  • kształcenie i rozwój mediatorów,
  • organizowanie stażów i praktyk dla przyszłych mediatorów,
  • prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności mediatorów,
  • nawiązanie współpracy z ośrodkami i organizacjami zajmującymi się mediacjami w celu wymiany doświadczeń,

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Mediacje:
  • rodzinne,
  • karne,
  • gospodarcze,
  • pracownicze,
  • szkolne,
  • rówiesnicze
 • Szkolenia, warsztaty, wykłady dla osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji,
 • Staże i praktyki dla mediatorów.

Kontakt