O Instytucie

Instytut Mediacji TAK to centrum pozasądowego rozwiązywania sporów i konfliktów. Został on stworzony w 2013r. przez grupę mediatorów. Twórcy Instytutu Mediacji TAK to ludzie, którzy swoimi wszechstronnymi zainteresowaniami oraz gruntowanym wykształceniem gwarantują kreatywne i skuteczne podjęcie wszelkich działań mających na celu rozwiązanie problemu. Naszym działaniom przyświeca wiara, iż każdy spór lub konflikt można rozwiązać poprzez mediację oraz szeroko pojętą edukację. Konflikt postrzegamy nie jako problem, lecz jako wyzwanie. Życie bez konfliktów nie istnieje. Starć można unikać, bądź też w nich się zatracić. Trzecim wyjściem jest nieuleganie destruktywnym emocjom, tylko opanowanie i kontrola. Nawarstwianie się sytuacji trudnych wymaga podjęcia natychmiastowych działań, gdyż późniejsze znalezienie rozwiązania może wymagać ogromnych nakładów czasu i chęci. Znajdziecie u nas Państwo wsparcie i zrozumienie, a wspólnymi siłami razem osiągniemy sukces.

Instytut mediacji TAK – jesteśmy by pomagać.

CELE

Ideą mediacji jest umożliwienie stronom konfliktu znalezienia drogą ugodową satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.
Ośrodek Mediacji poprzez współpracę ze stałymi członkami umożliwia stronom szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z kompetentnymi mediatorami.
Celem działania ośrodka jest stosowanie i promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz kształcenie i podnoszenie kompetencji mediatorów.

Główne cele Ośrodka Mediacji:

 • PROWADZENIE MEDIACJI

  • prowadzenie postępowań mediacyjnych za wynagrodzeniem w zakresie spraw uregulowanych odpowiednimi przepisami prawa,
  • kierowanych do Ośrodka przez Sąd, Prokuraturę oraz Policję,
  • na podstawie umowy o mediację zawartej między stronami a Ośrodkiem,

 • PROMOWANIE MEDIACJI

  • promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,
  • organizowanie i udział w akcjach promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów,  w szczególności mediacji w środowiskach szkolnych, biznesowych, praktyków prawa i innych,

 • DZIAŁANIA EDUKACYJNE

  • działania edukacyjne w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
  • prowadzenie szkoleń i kursów dla osób zainteresowanych mediacjami,
  • organizacja konferencji i wykładów poświęconych tematyce mediacji skierowanych do grup zawodowych mogących kierować sprawy do mediacji,

 • KSZTAŁCENIE MEDIATORÓW

  • kształcenie i rozwój mediatorów,
  • organizowanie stażów i praktyk dla przyszłych mediatorów,
  • prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności mediatorów,
  • nawiązanie współpracy z ośrodkami i organizacjami zajmującymi się mediacjami w celu wymiany doświadczeń,

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Mediacje:
  • rodzinne,
  • karne,
  • gospodarcze,
  • pracownicze,
  • szkolne,
 • Szkolenia, warsztaty, wykłady dla osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji,
 • Staże i praktyki dla mediatorów.

Kontakt