Paweł Sołtysiak graphic

Paweł Sołtysiak

tel: 663995688

email: p.soltysiak@mediacjetak.pl

Paweł Sołtysiak - Dyplomowany Mediator do spraw gospodarczych, cywilnych , rodzinnych i pracowniczych. Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jako osoba uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydział Prawa i Administracji. Doświadczenie w zakresie zarządzania firmą oraz zespołem ludzkim. Aktywny mediator  Pogotowia Mediacyjnego.

Kontakt