O nas

Naszą misją jest profesjonalne niesienie pomocy w zakresie rozwiązywania sporów,

z poszanowaniem i zrozumieniem interesów stron.

Promujemy i upowszechniamy kulturę dialogu pracując na rzecz poszukiwania porozumienia,

nawet w najtrudniejszych sytuacjach, oraz odbudowywania relacji interpersonalnych.

Nasi mediatorzy

 

 • Agata Łucka - 536 229 062
 • Alicja Kusak - 666 066 026
 • Barbara Wójcik - 603 110 317
 • Joanna Pomagruk - 666 281 729
 • Jakub Prus - 500 70 579
 • Paweł Sołtysiak - 663 995 688

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

 • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

Akty prawne o mediacji

 

zdjęcie rodziny

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora…

Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody…

Mediacje karne

Mediacja karna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktu regulowanego przez kodeks prawa karnego…

Kontakt