O nas

Naszą misją jest profesjonalne niesienie pomocy w zakresie rozwiązywania sporów,
z poszanowaniem i zrozumieniem interesów stron.
Promujemy i upowszechniamy kulturę dialogu pracując na rzecz poszukiwania porozumienia,
nawet w najtrudniejszych sytuacjach, oraz odbudowywania relacji interpersonalnych.

Nasi mediatorzy

  • Agata Łucka - 536 229 062
  • Jakub Prus - 500 70 579
  • Paweł Sołtysiak - 663 995 688
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.
  • Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych w sądzie okręgowym Wrocław.

Akty prawne o mediacji

 

zdjęcie rodziny

Mediacje rodzinne

 

Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora…więcej

 

Mediacje gospodarcze

 

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody więcej..

 

Mediacje karne

 

Mediacja karna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktu regulowanego przez kodeks prawa karnego…więcej

Kontakt